دانلود رمان و آهنگ قدیمی

دانلود رمان هوای نفس هایت pdf از راضیه درویش زاده با لینک مستقیم

رسانه اوای خیس در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت و مجاز میباشد
جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹
75,564

دانلود

دانلود رمان نُت های هوس از مسیحه زادخو (فایل pdf) با لینک مستقیم
رمان نت های هوس !
227,687

دانلود

دانلود رمان خط و نشان pdf از مسیحه زادخو لینک مستقیم
خط و نشان - مسیحه
103,035

دانلود

دانلود رمان اربابی در ایران قدیم از مسیحه زادخو
رمان اربابی از مسیحه
360,818

دانلود

دانلود رمان عرق سگی از مسیحه زادخو با لینک مستقیم
رمان عرق سگی - مسیحه
153,785

دانلود

دانلود رمان شوکران هوس از مسیحه زادخو با لینک مستقیم
رمان شوکران هوس
123,871

دانلود

دانلود جلد دوم رمان این عشقه یا هوس؟ pdf از مسیحه زادخو با لینک مستقیم
جلد دوم رمان این عشقه یا هوس
دانلود رمان غمگین عاشقانه آوای خیس (6)

دانلود رمان هوای نفس هایت pdf از راضیه درویش زاده با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان راضیه درویش زاده میباشد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان هوای نفس هایت

ﺭﻭﮊﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻗﺼﻪ ﯼ ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖِ ﻓﺮﻫﺎﺩ هست؛ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﺭﻭ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ

ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺭﻭﮊﺍﻥ ﻓ ﻘﻂ ﯾﻪ ﺣﺲِ ﺑﭽﮕﻮﻧﻪ ﺍست ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ میﺸ

ﺭﻭﮊﺍﻥ ﺭﻭ ﭘﺲ ﺑﺰﻧﻪ و ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ چهار ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺳﺖ تقدیر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻫﻢ رو به رو ﮐﻨﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮﻭﻉ ﻗﺼﻪ ﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ ﻭ ﺧﻢ ﺭﻭﮊﺍﻥ ﻣﯿﺸﻪ

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان راضیه لیلی ترینم درویش زاده

قسمت اول رمان هوای نفس هایت

از روی تخت بلند شدم: بله! پاشو دیگه چقدر بیام صدات کنم!

گیج برگشتم سمتش: چرا؟ مگه دانشگاه ندار ی؟

تای ابروم رو باال بردم: دارم ولی از کی تا حاال دانشگاه رفتن من برات مهم شده؟

مامان چشم غره ای بهم رفت و بیرون رفت شونه ای باال انداختم

“فرهاد”پرونده رو روی میز انداختم تلفن رو برداشتم:

سیدی به خانوم احمدی بگو بیاد اتاقم چشم

تلفن رو سرجاش گذاشتم احمدی وارد اتاق شد:

بله آقای مهرداد؟چشم غره ای بهش رفتم:

خانوم احمدی شما خودتون این پرونده رو نگاه کردید؟

با حالت مغرور ی جواب داد: نه چطور؟

ابرویی باال آورد و با لحن نه چندان درستی گفت:

نگید که مشکلی داشت!

عصبی از جام بلند شدم پرونده رو سمتش انداختم:

پس خودت نگاه کن با صدای بلند گفتم:

خانوم احمدی تو این ماه این باره چندمه که از این مشکلات داره پیش میاد اگه مشکلی

دار ید و نمیتونید رو کارتون تمرکز کنید بگید تا راه حلی پیدا کنم براتون

اینبار سرش رو پایین انداخت: ببخشید اصلاح میکنم، میارم خدمتتون

روم رو ازش گرفتم، حرفی نزدم

صدای بسته شدن..

Like1Diss0

حقوق ناشران

چنانچه صاحب اثر رمان هستید و مایل حذف رمان خود از وبسایت هستید .

میتوانید به شماره 09100544020 در واتساپ پیام بدید.

نظرات کاربران